1.Condiții Generale

Vă recomandăm să studiați acest document cu atenție înainte de a începe utilizarea acestui website sau a serviciilor sale.

UTILIZAREA ÎN CONTINUARE A ACESTUI WEBSITE SAU A SERVICIILOR SALE ESTE ECHIVALENTĂ CU O CONFIRMARE EXPLICITĂ A ACCEPTĂRII TUTUROR PREVEDERILOR ACESTUI DOCUMENT.

S.C. SM RECOSEMTRACT SRL își rezervă dreptul de a modifica acest document în orice moment și în orice fel. Modificările respective vor intra în vigoare din momentul în care vor fi introduse în prezentul document. Din acest motiv, vă invităm să recitiți periodic prezentul document. Dacă, în orice moment, doriți să nu mai acceptați în întregime prevederile acestui document, aveți posibilitatea de a nu mai utiliza acest website.

Orice utilizare a acestui website sau a serviciilor sale va fi considerată un accept al termenilor și condițiilor conținute în prezentul document.

Toate drepturile de copiere, reproducere și distribuție sub orice formă sunt rezervate și aparțin S.C. SM RECOSEMTRACT SRL, în conformitate cu legislația în vigoare în România.

Echipa S.C. SM RECOSEMTRACT SRL face toate eforturile pentru a furniza permanent informații corecte despre parteneri și serviciile acestora, preluate din surse autorizate, ori de câte ori acest lucru este posibil.

S.C. SM RECOSEMTRACT SRL nu poate fi făcută răspunzătoare pentru modul în care un utilizator al website-ului utilizează în orice fel informații prezentate în acest website. S.C. SM RECOSEMTRACT SRL nu își asumă răspunderea, în nicio situație, pentru nicio daună, pricinuită direct sau indirect, suferită ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării informațiilor și serviciilor furnizate de www.reco-banat.ro.

2.Proprietatea intelectuală

Prin utilizarea acestui website recunoașteți că S.C. SM RECOSEMTRACT S.R.L și toate serviciile și produsele oferite sau comercializate prin intermediul S.C. SM RECOSEMTRACT SRL au fost dezvoltate, compilate, pregătite, verificate, selectate și aranjate de către S.C. SM RECOSEMTRACT S.R.L prin utilizarea unor metodologii care implică un consum substanțial de efort, timp și bani și că ele constituie proprietatea intelectuală a S.C. SM RECOSEMTRACT S.R.L (după caz).

Conținutul și designul www.reco-banat.ro, precum și orice alt material având legătură cu www.reco-banat.ro trimis prin e-mail sau furnizat în orice altă modalitate (spre exemplu: articole, design și orice alte materiale) aparțin www.reco-banat.ro și colaboratorilor săi (acolo unde acest lucru este specificat expres) și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală.

Cu excepția situațiilor precizate expres în prezentul document, este interzisă copierea, utilizarea sau reproducerea conținutului și designului www.reco-banat.ro fără a deține o permisiune scrisă prealabilă în acest sens din partea www.reco-banat.ro

Este interzisă în orice situații utilizarea numelui www.reco-banat.ro sau a oricăror derivări care fac trimitere la numele www.reco-banat.ro fără aprobarea scrisă prealabilă a S.C. SM RECOSEMTRACT S.R.L.

Orice persoană fizică sau juridică poate contacta www.reco-banat.ro și poate transmite idei, sugestii sau materiale de orice natură, în limitele reglementărilor legale în vigoare. Trimițând orice informație sau material către www.reco-banat.ro recunoașteți S.C. SM RECOSEMTRACT S.R.L.  dreptul deplin, permanent și irevocabil de a modifica și utiliza informațiile sau materialele respective în orice mod considerat util sau necesar, inclusiv pentru a dezvolta și comercializa noi produse sau servicii bazate pe aceste informații. Recunoașteți că nu aveți nici un drept de a solicita orice formă de contraprestație pentru aceste informații sau documente.

3.Utilizarea conținutului „www.reco-banat.ro”

Este interzisă utilizarea www.reco-banat.ro și a serviciilor și produselor oferite sau comercializate prin intermediul www.reco-banat.ro în modalități sau pentru atingerea unor scopuri care contravin normelor legale în vigoare sau prevederilor prezentului document.

Este interzisă copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afișarea, modificarea, crearea de componente sau produse sau servicii complete derivate, precum și orice modalitate de exploatare a www.reco-banat.ro, cu excepția afișării pe ecranul unui computer personal și imprimarea sau descarcarea, în scop personal și necomercial, a anumitor documente sau informații explicit desemnate în acest scop, cu condiția păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate și condițiile de utilizare ale documentelor sau informațiilor respective.

4.Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004, privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, în privința acestui site,  S.C. SM RECOSEMTRACT S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colecării datelor este: furnizarea de servicii pe internet.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiarii de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la  S.C. SM RECOSEMTRACT S.R.L., Str. Mangalia, nr 66A, Timișoara, Timiș, România.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

5.Modificarea conținutului sau a condițiilor de utilizare

S.C. SM RECOSEMTRACT S.R.L.  își rezervă dreptul de a modifica, adăuga, suspenda sau șterge porțiuni ale conținutului www.reco-banat.ro sau de a schimba specificațiile tehnice legate de utilizarea www.reco-banat.ro în orice moment.

De asemenea, S.C. SM RECOSEMTRACT S.R.L. își rezervă dreptul de a restricționa, temporar sau permanent, accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul conținut al www.reco-banat.ro.

Prezentul document poate fi modificat în orice moment, fără o notificare a utilizatorilor www.reco-banat.ro.

6.Diverse

Verificarea informațiilor din www.reco-banat.ro

S.C. SM RECOSEMTRACT S.R.L. urmărește permanent să ofere informații actualizate și corecte. În cazul apariției oricăror erori de această natură, utilizatorii sunt invitați să anunțe un reprezentant al www.reco-banat.ro, care va verifica în cel mai scurt timp posibil situația semnalată și va opera eventualele corecții necesare. În acest scop vă invităm să utilizați pagina de contact.

Servicii cu termeni de utilizare distincți

Unele servicii oferite de www.reco-banat.ro pot face obiectul unor termeni și condiții de utilizare diferiti, care vor fi afișate în cazul fiecărui astfel de serviciu la loc vizibil, putând fi studiați înainte de folosirea serviciului.

 7.Legea aplicabilă și jurisdicția

Drepturile și obligațiile stabilite prin prezentul document pentru www.reco-banat.ro, pe de o parte, și fiecare utilizator al www.reco-banat.ro, pe de altă parte, precum și toate efectele juridice pe care le produce prezentul document vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare.

Orice litigiu care are ca obiect drepturile și obligațiile stabilite prin prezentul document va fi adus spre soluționare în fața instantelor românești.

Dacă una sau mai multe prevederi ale prezentului document sunt dovedite că nu se incadrează în prevederile legale în vigoare sau că nu pot fi aplicate pe deplin, acestea vor fi aplicate în măsura maximă posibilă, iar toate celelalte prevederi ale prezentului document vor rămane în vigoare.